Sister Act

Video player


In Katholiek Nederland TV het verslag van een bezoek dat twee zusters augustinessen (uit Hilversum en Amersfoort) brachten aan de musical Sister Act in het Scheveningse circustheater. Herkennen ze iets van hun religieuze leven in de manier waarop het in de musical naar voren wordt gebracht?

Sister act
Voorafgaand aan de voorstelling ontmoeten de zusters Louise en Maria de twee hoofdrolspelers uit de productie: Carolina Dijkhuizen die de losbandige Doleres speelt en met haar onverwachte komst de hele kloostergemeenschap op stelten zet en Simone Kleinsma die tekent voor de rol van de aanvankelijk zeer gereserveerde moeder-overste. Maar ook zij smelt voor de charmes en de zangkwaliteiten van de onalledaagse gast die Dolores is.

De zusters Augustinessen combineren een leven van veel bidden met maatschappelijke inzet. Al bijna tachtig jaar lang vangen zij meisjes en vrouwen op die om welke reden dan ook in moelijkheden zijn geraakt. Zo zijn ze een grote steun voor slachtoffers van seksueel misbruik, mensenhandel en huiselijk geweld.

Familieverhalen
Een andere vrouw in deze uitzending is Annie Schreijer-Pierik, boerin en voormalig lid van de tweede Kamer voor het CDA. “Mijn hart ligt in Twente, de streek waar mijn hele familie is geboren, ik haal de genen uit de grond”.  In de reportage praat ze openhartig over het katholieke geloof dat haar met de paplepel is ingegoten. Ook haar echtgenoot en vader komen kort aan het woord. “Ja, ik ben trots op Annie, ze was vroeger al haantje de voorste”.

Ze is opgegroeid als tweede in een boerengezin met negen kinderen en wist al vroeg dat je katholieken een Zalig Nieuwjaar wenste, hervormden een Gelukkig Nieuwjaar en gereformeerden veel Heil en Zegen.  Het katholicisme is nog steeds belangrijk voor haar. Het geeft richtlijnen voor haar dagelijks leven zonder dat het bestraffend is.  “Voor mij betekent het: dit is goed en dit niet. Geloof, hoop en liefde zijn voor mij de kernbegrippen. Tukkers hebben niet zo veel woorden nodig.” Man Jan vult aan: Leven en laten leven. Als je die lijn maar aanhoudt, dan kom je een heel eind”.

UitveRKKoren
In de rubriek UitveRKKoren het kerkkoor Voces Cyriaci uit Hoorn. Mark Heerink is dirigent én organist van dit koor. De thuishaven is de historische koepelkerk van Hoorn waar het koor in repeteerde voor een viering in de Goede week. Onder de bezielende leiding van een bijzondere dirigent die er uit wil halen wat er in zit. En dat is heel wat.


Roderick ziet Rome
Roderick ontmoet het Italiaanse-Nederlandse echtpaar Maria en Peter Cannegieter. Na veertig jaar Nederland, wonen ze nu al weer zeven jaar in haar geboortestad Rome. Daar zetten ze zich ondermeer in voor het behoud van het enige protestantse kerkhof dat Rome rijk is.