De slimste mens app

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van De Slimste Mens app van de KRO-NCRV hebben tot doel de website een veilige en aangename quizomgeving te maken voor alle gebruikers. Onder website verstaan we zowel de website als de app.

 • De KRO-NCRV is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele technische fouten, spelfouten, onjuiste tekst of andere onvolkomenheden in de website.
   
 • Indien een gebruiker zijn inloggegevens kwijt is, streeft de KRO-NCRV ernaar om deze gegevens zo snel mogelijk te achterhalen middels de wachtwoord vergeten link. De KRO-NCRV is niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van een speelronde in de quiz, doordat die persoon niet kan inloggen. De KRO-NCRV biedt geen garantie en is ook niet verplicht om de inloggegevens te achterhalen.
   
 • De maandwinnaar wint de Slimste Mens-mok (tenzij hij/zij deze al eens eerder heeft gewonnen; in dat geval gaat de mok naar de tweede speler, tenzij die de mok al eerder heeft gewonnen, etc.) De maandwinnaar is de gebruiker die de hoogste score heeft behaald gedurende de betreffende maand. De gebruikersnaam van de prijswinnaar wordt op de website en via de sociale media bekend gemaakt. Tevens ontvangt de winnaar de uitslag per e-mail.
   
 • Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
   
 • Ons registratieproces verplicht u om uw e-mailadres te geven. We gebruiken deze informatie om uw recht op toegang tot de app te bevestigen. In voorkomende gevallen, zoals bij het bekend maken van de maandwinnaar, gebruiken we het e-mailadres om contact met u op te nemen. De KRO-NCRV zal uw e-mailadres niet publiceren of aan derden ter beschikking stellen.
   
 • Indien u zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, dan wordt u per e-mail gewaarschuwd. Deze waarschuwing kan betekenen dat u tijdelijk niet mag deelnemen aan De Slimste Mens app. Als u na deze waarschuwing de Algemene Voorwaarden opnieuw schendt, wordt uw toegang tot de app voor langere tijd geblokkeerd.
   
 • De KRO-NCRV houdt zich het recht voor om een bericht op elk moment te verwijderen om welke reden dan ook. Daarnaast behoudt de KRO-NCRV zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.


Algemene voorwaarden - https://www.kro-ncrv.nl/over-kro-ncrv/algemene-voorwaarden

Privacyverklaring - https://www.kro-ncrv.nl/over-kro-ncrv/privacyverklaring