Afleveringen

Freek de Jonge

Zondag 18 december 2016

Freek de Jonge is te gast in de Verwondering op de vierde Adventszondag van 2016.  Annemiek Schrijver praat met hem over zijn jeugd, zijn carrière en de essentie van het leven.

De Jonge groeide op in een predikantengezin, waar hij maatschappelijke betrokkenheid met de paplepel kreeg ingegoten. Samen met Bram Vermeulen verwierf hij in de jaren zeventig bekendheid als de sociaal geëngageerde cabaretgroep Neerlands Hoop. Daarna begon hij een succesvolle solocarrière. Momenteel toert hij door het land met zijn verkiezingsconference De peiling.

De essentie van het leven is voor Freek de Jonge om in balans te zijn met je eigen onvolmaaktheid, wat begint met de erkenning dat je niet volmaakt bent. Zie dat niet als een last maar denk er ook niet te lichtzinnig over. Hij pleit ook voor meer contemplatie. De moderne tijd is immers zo veeleisend geworden dat er nauwelijks meer ruimte is om diep na te denken. Het oordeel heeft daardoor de plaats ingenomen van de reflectie.

Toch is De Jonge optimistisch: ondanks het geweld dat de wereld teistert, is de mensheid in het algemeen er in humaniteit op vooruitgegaan, is zijn constatering.

Inspiratietekst

Ik heb zitten wachten zitten wachten dag en nacht
Mijn leven vloog voorbij
Ik heb mijn tijd verwacht
Ik was een veelgevraagde jongen
Ook jij waagde een gok
Maar ik bleef wachten op een wonder
Tot het wonder zich voltrok

Je hebt echt van mij gehouden
`k zat als geketend aan een rots
Je moet hebben geleden
Ik minachtte jouw trots
Wijl jij onder aan mijn venster
Muzikaal de moeite nam
Zat ik boven te wachten op het wonder
Tot het wonder kwam

Fragment uit: Waiting for a miracle, Leonard Cohen
Vertaling: Freek de Jonge

AfleveringenBekijk alle uitzendingen