Afleveringen

Ad van Nieuwpoort

Zondag 4 juni 2017

Ad van Nieuwpoort schreef het boek ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?’, over zijn werk als predikant en zijn fascinatie voor de Bijbelse verhalen. Hierin doet hij uit de doeken waarom de aloude Bijbelse teksten ook vandaag hun zeggingskracht blijken te hebben. Niet door met het belerende vingertje te zwaaien, maar puur door de teksten goed te lezen.

De titel verwijst naar de manieren waarop wij naar tijd kunnen kijken. We leven in een voortdenderende tijd waarin mensen worstelen om zich staande te houden. Tegelijkertijd ontstaat daaruit de behoefte naar iets anders, naar momenten dat je inzicht, inspiratie ervaart.

Van Nieuwpoort heeft moeite met het woord God: ‘Want het is in handen van de macht gekomen, een sanctionering geworden van heel veel gruwelijkheden.’ Om te ontdekken wie God is, moeten we volgens hem de verhalen van mensen lezen. Die ontroeren hem. Door zo’n tekst gaat er een luikje open en schijnt er licht naar binnen. Dat kan een gedicht ook teweegbrengen, en een goed theaterstuk of een schilderij.


Inspiratietekst

Daniël 5, 1 - 6
1. Koning Belsazar richtte een grote maaltijd aan voor zijn duizend machthebbers. Hij dronk zijn wijn voor het aangezicht van die duizend. 2. Onder het genot van de wijn zei Belsazar dat men de gouden en zilveren vaten moest brengen die zijn vader Nebukadnezar had weggevoerd uit de tempel in Jeruzalem opdat daaruit zouden drinken: de koning en zijn machthebbers, zijn dames en zijn bijvrouwen. 3. Terstond werden de gouden en zilveren vaten gebracht die ze uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem hadden weggevoerd. De koning en zijn machthebbers, de dames en zijn bijvrouwen dronken daaruit. 4. Ze dronken de wijn en roemden de goden van goud en zilver, brons en ijzer, van hout en steen. 5. Op dat moment verschenen de vingers van een mensenhand die schreven in het schijnsel van de kandelaar op de kalk van de wand van het koningspaleis. En de koning zag de rug van de hand die schreef. 6. Terstond veranderde het gelaat van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, de banden van zijn lendenen werden slap en zijn knieën klapperden tegen elkaar.


Extra materiaal


AfleveringenBekijk alle uitzendingen