Zondag 10 juni 2018

Zanger Stef Bos is aan zijn derde ‘levenscyclus’ begonnen. Nederland en België waren zijn eerste twee thuishavens en nu woont hij met zijn vrouw en kinderen in Zuid-Afrika. Het land dat hem letterlijke en figuurlijk ruimte gaf.

Aan het begin van het nieuwe jaar drukt hij op zijn 'resetknop' en dat zouden we, wat hem betreft, allemaal moeten doen. ,,Dat gebeurt meestal door de mensen om me heen. Je moet mensen zoeken die je niet louter bevestigen. Anderen werken als een spiegel. Als mensen mij als baas beginnen te zien, word ik een kasplantje. Dan groei ik niet.’’ 

Dat hij op latere leeftijd vader is geworden, zorgt ook voor confrontaties met zichzelf. ,,Kinderen confronteren je met al je onhebbelijkheden. Bij tijd en wijle moet je alles loslaten en eens goed naar jezelf kijken. Als je dat te lang uitstelt, spat het ongezond uit elkaar.’’

Stef brengt een ode aan de traagheid. ,,Wezenlijke veranderingen in het leven gaan altijd traag. Vanaf mijn veertigste ben ik lange lijnen gaan leggen. We moeten onszelf heruitvinden.’’ Zuid-Afrika bracht hem ook opnieuw in aanraking met het spirituele. ,,In een kerk in Soweto kreeg ik kippenvel. Dat moet je niet rationeel willen verklaren. Ik keer weer terug naar het godsbeeld dat ik als kind had. Als een stroom die door de tijd gaat. Als een onuitputtelijke bron.’’

Hij zingt zijn lied ‘Later als ik dood ben’, dat hij schreef na een gesprek met zijn zoontje. De basis voor zijn nieuwe album KERN.
Inspirerende tekst

Later als ik dood ben

Wil ik een ander leven

Niet meer altijd bezig

Met wat geschreven staat
Een laatste strohalm zijn
Voor wie het niet meer weten
Een vlinder die voorbij vliegt
En alles lichter maakt

Later als ik dood ben

Wil ik wonen in jouw ogen
Om jou te laten zien

Waar ik zelf blind voor was
Want de liefde ligt zo dikwijls
Gewoon maar voor het grijpen
Later als ik dood ben

Wil ik wonen in jouw hart

Later als ik dood ben

En ik niets meer kan verliezen
Trek ik de registers open

En laat alle lucht eruit
Orgelklanken zoals golven

Die de wereld overspoelen

Met een liefde die de angel haalt
Uit alle haat en nijd

Later als ik dood ben

Wil ik niet meer denken
Denken aan degenen

Tegen wie ik vechten moest
Weg uit hun gedachten

En zij ook uit de mijne

Ik heb teveel mijn tijd verloren
Met wat er niet toe doet
Later als ik dood ben


Wil ik de vader worden

Die ik door mijn onvermogen
Nooit heb kunnen zijn
Lichtdoorgever...
Wegbereider
En een Engel op een schouder
Een vader die er altijd is

Ook als hij verdwijnt

Later als ik dood ben

Wil ik overgaan in alles
Onzichtbaar in de avond

Als het laatste hemelsblauw
Later als ik dood ben
Wil ik met jou dansen
Zonder dat je weet

Dat ik jou in mijn armen hou

Stef Bos, van zijn album KERN.

AfleveringenBekijk alle uitzendingen