Afleveringen

Moeten wij kinderen verplicht gaan vaccineren?

Zondag 27 november 2016

Al vijftig jaar lang is het vanzelfsprekend dat ieder kind wordt ingeënt tegen dodelijke ziektes. Het vaccinatieprogramma van de overheid is zo succesvol dat difterie, kinkhoest, typhus en polio nauwelijks meer voorkomen. Maar sinds kort worden steeds meer vragen gesteld bij het vaccineren. Wat zijn de gevolgen als ouders hun kind niet laten vaccineren? En zou vaccinatie niet verplicht moeten worden gesteld? Een debat met Gjalt Jellesma, voorzitter Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen; jeugdarts Henrike Terhorst en moeder Nicole Gommers, wier kind besmet werd door een kind dat niet was ingeënt.

AfleveringenBekijk alle uitzendingen