Ledenraadverkiezing regio Noord

Verkiezingen laat je stem horen

Van donderdag 1 oktober 12.00 uur tot en met vrijdag 30 oktober 12.00 uur kunt u als KRO-NCRV-lid, woonachtig in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe uw vertegenwoordiger kiezen in de KRO-NCRV Ledenraad.
Dit doet u door uw stem uit te brengen op een kandidaat voor de vacature in regio Noord van de Ledenraad.

De Ledenraad praat mee over de koers en het beleid van KRO-NCRV. 
KRO-NCRV is een mediaorganisatie die al ruim 95 jaar een belangrijke bijdrage levert aan de publieke omroep. Bedenker en producent van toonaangevende uitingen op radio, televisie en online. Geworteld in en verbonden met het katholieke en protestantschristelijk gedachtegoed staan wij voor een relevant geluid gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

KRO-NCRV draagt van oudsher bij aan de bevordering van de sociale cohesie en inspireert mensen om te kiezen voor het ideaal van een inclusieve samenleving, waarin ruimte is voor iedereen en omgezien wordt naar de ander. Een samenleving waarin het nu en in de toekomst goed samen leven is. Daarbij is geloof, hoop en liefde de kern waar het om draait. Geloof, hoop en liefde vertalen we in drie domeinen, te weten zingeving, samenleven en de aarde doorgeven, dat als inhoudelijke richtsnoer dient en een eerste toetssteen is voor al onze programma’s en activiteiten.

Om de kandidaatsprofielen te kunnen lezen, heeft u uw lidmaatschapsnummer nodig. Hier kunt u uw lidmaatschapsnummer opzoeken. 

Verkiezingen header 2

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum 035 672 68 80 of stuur een e-mail naar Ledenraadsverkiezingen@kro-ncrv.nl.

De uitslag van de verkiezing wordt vanaf donderdag 12 november 2020 op deze website gepubliceerd.

Laat uw stem niet verloren gaan!