Over ons

KRO-NCRV is een mediaorganisatie met een maatschappelijk relevant geluid die midden in de samenleving staat.

We maken programma’s voor radio tv en online waarin mensen zelf hun verhaal vertellen. Programma’s met soms ontroerende, grappige en inspirerende verhalen en soms met kritische verhalen die lef tonen en taboes bespreekbaar maken. Die verhalen, klein of groot, gaan altijd over mensen. Met die verhalen bouwen we bruggen en brengen we mensen bij elkaar. Onze programma’s zijn herkenbaar aan kwaliteit, respect, betrokkenheid, authenticiteit en vernieuwing.

De missies van KRO en NCRV stemmen in belangrijke mate overeen en laten zich programmatisch vertalen in drie doelstellingen:

  • Het versterken van verbindende krachten in de samenleving;
  • Het inspireren met levensbeschouwelijke vraagstukken en oog voor duurzaamheid;  
  • Het duiden met betrokken journalistiek in binnen- en buitenland;

Verbinden
Naast verbinding met de achterban zoeken we ook actief en gericht aansluiting met maatschappelijke organisaties. Samenwerken ziet KRO-NCRV als een kracht. Zo willen we aandacht genereren voor verschillende maatschappelijke thema’s en willen we bovendien een stem geven aan verwante, nieuwe, op het moment nog niet goed zichtbare en hoorbare groepen in de samenleving. Met onze programmering willen we bijdragen aan een maatschappij waarin we omzien naar elkaar.

Inspireren
We willen inspireren met programma’s over zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwelijke vraagstukken. We durven de tradities kritisch te bevragen en eventueel te verrijken met onze eigen inbreng. Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid willen we inspireren tot samen leven en tot het creëren van meer samenhang in de maatschappij.

Duiden
Als publieke omroep vinden we het onze taak om gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving te duiden en de toon van het maatschappelijke debat mede te bepalen. Daarom investeren we in betrokken (onderzoeks-) journalistiek.

Vereniging KRO-NCRV
De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep volgens de Mediawet en is op 1 januari 2014 ontstaan bij de fusie van de omroepbedrijven van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV.