Over ons

KIM-lezing

Het KIM zet in op het organiseren van lezingen en gedachtewisselingen over actuele thema’s op het terrein van journalistiek en media, in het bijzonder in relatie tot journalistieke beroepsopvattingen en -ethiek, levensbeschouwing en waarden. Het meer zichtbaar maken van kwaliteit en kwaliteitsmaatstaven van de media staat daarbij voorop.

KIM lezing 2017

KIM lezing studenten 2017