Over ons

Raad van Toezicht

De Vereniging KRO-NCRV heeft een Raad van Toezicht bestaande uit zeven leden.
De leden van de Raad van Toezicht KRO-NCRV worden benoemd door de Federatieraad KRO-NCRV.  Drie leden van de Raad van Toezicht worden voorgedragen door de KRO Ledenraad, drie leden door de Verenigingsraad NCRV en één lid wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene zaken in de Vereniging KRO-NCRV en het met de Vereniging verbonden omroepbedrijf.  De Raad van Toezicht adviseert de Federatieraad over het door de Directie gevoerde beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

De heer Paul Rupp (1958), BredaDe heer Paul Rüpp (1957), Breda.
Voorzitter. 

Einde zittingsduur 2022. Herbenoembaar.

 

 

 

 

Mevrouw Greet Prins (1954), NieuwkoopMevrouw Greet Prins (1954), Nieuwkoop.
Vice-voorzitter. 

Einde zittingsduur 2021. Herbenoembaar.

 

 

 


De heer Sak van den Boom (1949), Heemstede. 

Einde zittingsduur 2018. Niet herbenoembaar.

 

 

 

 

De heer Huibrecht Bos (1970), Leiderdorp.

Einde zittingsduur 2018. Niet herbenoembaar.

 

 

 

 

De heer Ruard Ganzevoort (1965), Utrecht.

Einde zittingsduur 2021. Niet herbenoembaar.

 

 

 

 

Mevrouw Kirsten Konst (1974), Amsterdam.

Einde zittingsperiode 2020. Herbenoembaar. 

 

 

 

 

De heer Jan Boekelman (1959), Overveen.

Einde zittingsperiode 2020. Herbenoembaar.

 

 

 

 

 

Nevenfuncties Raad van Toezicht

Hier vindt u de nevenfuncties van de Raad van Toezicht.

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets RvT