Over ons

Register Beleggingen

Richtlijn 2 Integriteit

Artikel 2.3.4 Topfunctionarissen melden beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sector gerelateerde ondernemingen, of in bedrijven waarmee de publieke media-instelling een zakelijke verhouding heeft, bij een daartoe aangestelde functionaris bij de media-instelling.

Er zijn in dit register geen meldingen gedaan.