Over ons

Register Financiële Belangen

Richtlijn 2 Integriteit

Artikel 2.3.1 Medewerkers of hun partners hebben geen financiële belangen in ondernemingen, organisaties e.d. die een directe dan wel indirecte relatie met de media-instelling hebben, tenzij de media-instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Aldus toegestane financiële belangen worden via een register openbaar gemaakt.

Artikel 2.4.2 Een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Er zijn geen meldingen gedaan.