Protest tegen huizen in de kerk van bisschop Bekkers

10-09-2020
Onder meer twee stichtingen maken bezwaar tegen de plannen om appartementen te bouwen in de Goede Herderkerk in Sint-Oedenrode, die nog is gebouwd op initiatief van de nationaal geliefde bisschop Wilhelmus Marinus Bekkers (1908 -1966) van ‘s-Hertogenbosch. En ook rijksbouwmeester Floris Alkemade plaatst er kritische kanttekeningen bij.

Gevreesd wordt voor onherstelbare schade aan het gebouw uit het begin van de jaren zestig, dat met zijn destijds zo moderne uitvoering moest verwijzen naar de nieuwe wind die ging waaien ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie, de roemruchte kerkvergadering over vernieuwing. Het is een ontwerp van Pieter Dijkema (1920-2010). En van een metersgrote wandschildering van Jezus Christus van de hand van Jan van Eijk (1927-1988), zou helemaal niets overblijven.

De rijksbouwmeester zegt in een stuk over het gebouw: “Symboliek en architectuur vallen hier perfect samen. Goed gebalanceerde verhoudingen tussen binnen en buiten, een afgewogen relatie tussen kerk, pastorie en plein, tussen muurvlakken en openingen, de enscenering van de zichten - alles ademt een verfijning die, hoe beter je kijkt, steeds weer rijker blijkt te zijn dan op het eerste gezicht leek.”Hij prijst ook de lichtval, die hij weergaloos noemt. “In de vaardige handen van Dijkema is hier het licht zelf religie geworden. De preekstoel in het midden, de priester op gelijke hoogte, dit is een kerk voor de mensen. Dit is ook hoe we ons bisschop Bekkers willen herinneren.”

Bekkers werd in Sint-Oedenrode geboren en de kerk staat op grond die ooit in het bezit was van de ouders van de prelaat. In de volksmond heet het godshuis ook wel de Bekkerskerk.

De gemeente zegt dat er nog geen beslissing genomen is en de projectontwikkelaar is nog druk doende met een procedure om aan de slag te kunnen. Er is wel een “positieve grondhouding” jegens de plannen, want in de kerk is al jaren geen eredienst meer gehouden. Het gebouw heeft een monumentenstatus en daarmee wordt volgens de gemeente wel rekening gehouden.

ANP