Vaticaan: de paus is de paus

Kardinaal Scola en paus Franciscus

Vaticaan (22 juli 2020) - Kardinaal Angelo Scola, van wie velen verwachten dat hij in 2013 tot paus zou worden gekozen, ergert zich in toenemende mate aan katholieken die openlijk paus Franciscus aanvallen. “Het is een zeer sterk teken van tegenstrijdigheid en duidt op een zekere verzwakking van het volk van God, vooral van de intellectuele klasse”, zegt de 78-jarige in een interview op de website van het aartsbisdom Milaan. “Het is een fundamenteel verkeerde houding, omdat het veronachtzaamt dat de paus de paus is.”

Scola, patriarch van Venetië (2002-2011) en aartsbisschop van Milaan (2011-2017), vierde onlangs zijn gouden priesterjubileum. Bij die gelegenheid werd hij geïnterviewd voor ChiesaDiMilano.it.

Openlijke kritiek is een fenomeen dat snel moet worden uitgeroeid

“Je erkent de betekenis van de paus in de kerk niet omdat je affiniteit hebt met zijn temperament, cultuur en sensitiviteit, of uit vriendschap of omdat je zijn uitspraken deelt of niet deelt. De paus is de ultieme, radicale en formele borg voor de eenheid van de kerk door middel van een synodale uitoefening van het petrinisch ambt”, aldus de kardinaal, die van 1995 tot 2002 rector van de Pontificale Universiteit van Lateranen was.

Over de openlijke kritiek op de persoon en het beleid van paus Franciscus zegt hij: “Ik beschouw deze vormen van uitspraken, brieven, geschriften, pretenties van oordelen over zijn handelen, vooral wanneer ze irritante vergelijkingen maken met eerdere pausen, als een absoluut negatief fenomeen dat zo snel mogelijk moet worden uitgeroeid”.Scola gelooft niet dat er binnen de Latijnse kerk een schisma dreigt. “Wel een reis terug in het verleden”, naar een onvruchtbaar “debat tussen conservatieven en progressieven” over de erfenis van Vaticanum II. 

Ook al is ‘de paus de paus’ en maakt het voor de betekenis van het pausschap niet uit wie er op de Zetel van Petrus zit, Scola steekt zijn bewondering voor de huidige paus niet onder stoelen of banken. “Het buitengewone vermogen van paus Franciscus om allen nabij te zijn, vind ik bewonderenswaardig en ontroerend, vooral hoe hij dicht bij de uitgeslotenen staat, de verworpenen in deze wegwerpcultuur, waar hij ons zo vaak aan herinnert in zijn enthousiaste communicatie van het Evangelie aan de wereld.”

“Van kinds af aan heb ik geleerd dat ‘de paus de paus is’, aan wie katholieke gelovigen genegenheid, respect en gehoorzaamheid verschuldigd zijn, omdat hij het zichtbare teken en de veilige waarborg is voor de eenheid van de kerk in het navolgen van Christus”, aldus de emeritus aartsbisschop van Milaan.