Aanvragen voor de minister?

Rick gaat het komende jaar aan de slag om de obstakels voor Nederlanders met een beperking weg te nemen. Dat kan hij niet alleen en daarom kan hij de hulp van anderen goed gebruiken. Het motiveert Rick enorm dat hij zoveel aanvragen en uitnodigingen krijgt voor kennismakingsgesprekken, bedrijfsbezoeken, evenementen, het uitreiken van prijzen en het geven van lezingen.

Om al die vragen en verzoeken goed te kunnen beantwoorden, vragen we je op het aanvraagformulier zo specifiek mogelijk in te vullen. Dan kan Rick, samen met zijn team, de vragen en verzoeken zo goed mogelijk beantwoorden.