Pastoraat

De eucharistievieringen komen uit alle delen van het land. De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering.

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom zijn één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie. Zo komt ieder bisdom zeven keer aan bod. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst. De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
Per viering kunnen er maximaal 2 namen worden opgegeven.
Het is niet mogelijk voor vieringen op de Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming) alsmede voor buitenlandse vieringen intenties op te geven.
Op 1e Kerstdag 2020 zal de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam de hoogmis verzorgen. Het is mogelijk intenties voor deze datum op te geven.

Uw intenties voor de eucharistievieringen kunt u per mail of post zenden aan de redactie van de eucharistievieringen. Deze dienen uiterlijk op de bij de viering vermelde datum (zie onderstaand overzicht) bij de redactie bekend te zijn.
mail: eucharistieviering@kro-ncrv.nl
KRO Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. U gelieve uw bijdrage(n) over te maken ná uw schriftelijke verzoek. Intentiegelden (o.v.v. intentienaam en -datum) en giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
Voor wie een gift wil overmaken, is het goed te weten dat de Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum een ANBI-status heeft.

Tolk gebarentaal
Bij de eucharistievieringen op tv wordt een tolk gebarentaal ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het katholiek dovenpastoraat.

Eucharistievieringen
Zondag 18 oktober 2020 (deadline intentie-aanvragen 10 oktober)
10.00 - 11.00 uur
29e Zondag door het jaar (a)
H. Nicolaaskerk, Baarn
Celebrant: rector Patrick Kuipers

Zondag 25 oktober 2020 (geen intentiemogelijkheden)
10.00 - 11.00 uur
30e Zondag door het jaar (a)
Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 1 november 2020 (géén intentie-aanvragen meer mogelijk)
Eurovisieviering 11.00 - 12.00 uur
Allerheiligen (a)
St. Martinuskerk, Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 8 november 2020 (deadline intentie-aanvragen 29 oktober)
10.00 - 11.00 uur
32e Zondag door het jaar (a)
H. Petruskerk, Roelofarendsveen
Celebrant: pastoor Jack Glas

Zondag 15 november 2020 (deadline intentie-aanvragen 5 november)
10.00 - 11.00 uur
33e Zondag door het jaar (a)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

Zondag 22 november 2020 (deadline intentie-aanvragen 12 november)
10.00 - 11.00 uur
Christus Koning (a)
St. Jozefkerk, Helmond
Celebrant: pastoor Erik Seidel

Zondag 29 november 2020 (deadline intentie-aanvragen 19 november)
10.00 - 11.00 uur
1e Zondag van de Advent (b)
Lambertusbasiliek, Hengelo
Celebrant: pastoor Jürgen Jansen

Zondag 6 december 2020 (deadline intentie-aanvragen 25 november)
10.00 - 11.00 uur
2e Zondag van de Advent (b)
Kathedrale basiliek St. Jan, Den Bosch
Hoofdcelebrant: mgr. Gerard de Korte

Zondag 13 december 2020 (deadline intentie-aanvragen 3 december)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag van de Advent (b)
Sint-Jozefkerk, Waubach
Celebrant: pastoor Harry Notermans

Zondag 20 december 2020 (deadline intentie-aanvragen 10 december)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag van de Advent (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

Kerstnachtmis
Donderdag 24 december 2020 (deadline intentie-aanvragen 18 december)
23.30 uur
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

1e Kerstdag
25 december 2020 (deadline intentie-aanvragen 18 december)
11.00 - 12.00 uur
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam
Celebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 27 december 2020 (deadline intentie-aanvragen 18 december)
10.00 - 11.00 uur
Feest van de H. familie (b)
H. Petruskerk, Roelofarendsveen
Celebrant: pastoor Jack Glas

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.