Afleveringen

Yvonne Zonderop

Zondag 4 december 2016

 Journalist en bestuurder Yvonne Zonderop groeide op in een katholiek gezin, waarbij haar jeugd zich vooral kenmerkte als een tijd van regels met knellende verbanden. De interesse voor religie ontstond pas op latere leeftijd. Ze omschrijft haar zoektocht naar God als een zoektocht naar heelheid. Voor haar is God aanwezigheid.


Yvonne voelt zich verbonden met het christendom en zou het mooi vinden als we dat meer toelaten in het publieke domein. Zelf deed ze een aanzet door in De Groene Amsterdammer een briefwisseling met Stephan Sanders over het geloof te beginnen.
Een belangrijke inspiratiebron bij haar zoektocht is het werk van de Amerikaanse auteur Marilynne Robinson, die schrijft dat liefde een openbaring van het goddelijke is. Hierin ziet Yvonne de heelheid waar zij naar verlangt.


In De Verwondering ontvangt Annemiek Schrijver wekelijks een gast uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gast mee in de stilte van de zondag, om met hen toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.


Inspiratietekst


Ik ben een goede zoon geweest, om zo te zeggen, degene die zijn vaders huis nooit verlaten heeft… Ik ben een van die rechtvaardigen over wie de vreugde in de hemel betrekkelijk bescheiden zal zijn. En dat is goed. Liefde behelst geen rechtvaardigheid, geen evenredigheid, en dat kan ook niet, want in elk specifiek geval is ze alleen een afschaduwing of een analogie van een allesomvattende, onvatbare werkelijkheid. Liefde heeft niets met het verstand te maken, want ze is het eeuwige dat in het tijdelijke doordringt. Hoe zou ze dan onderworpen kunnen zijn aan oorzaak en gevolg?


 Uit: ‘Gilead’ van Marilynne Robinson

AfleveringenBekijk alle uitzendingen